واحد فرودگاهی

با توجه به اهمیت صنعت حمل و نقل هوایی کشور، شرکت همگام انرژی صبا (HESCO) نگاه ویژه ای به این بخش داشته و با تجهیز مجموعه خود در بخش های بازرگانی، مهندسی و اجرا، امکانات مطلوب و
گسترده ای را در این زمینه فراهم آورده است، بطوریکه در بخش تامین تجهیزات با توجه به اخذ نمایندگی و عقد قرارداد همکاری با برند معتبر AViMAR دانمارک، امکان تهیه و خرید تجهیزات فرودگاهی وجود داشته و در بخش مهندسی و ابزار دقیق نیز امکان طراحی روشنایی باند و پست های فرودگاهی و برنامه ریزی
سیستم های Helipad و Helideck وجود دارد.
بخشی از توانمندی های این مجموعه در بخش مهندسی و اجرای فرودگاهی به شرح زیر می باشد:
-    طراحی و اجرای پستهای فرودگاهی، سیستم های الکتریکال فرودگاهی، سیستم های روشنایی باند و ارایه نقشه های اجرایی مطابق با استانداردهای FAA, ICAO
-    طراحی و اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ روشنایی سطوح پروازی مطابق با استاندارهای FAA, ICAO
-    طراحی و اجرای سیستم های الکتریکال ترمینال فرودگاهی و سیستم های الکتریکال روشنایی باند از قبیل چراغ های فرودگاهی، CCR و ... مطابق استانداردهای FAA, ICAO
-    طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان (BMS) و کنترل انرژی ترمینال های فرودگاهی مطابق با استاندارد های FAA, ICAO
-    طراحی و اجرای سیستم های SMGCS مطابق با استانداردهای FAA, ICAO
-    طراحی و اجرای مراکز نظارت ویدیویی هوشمند (Intelligent Video Surveillance) مطابق با استانداردهای FAA, ICAO