سیستم روشنایی تاکسیوی شرقی و هلی پورت فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه

نام پروژه سیستم روشنایی تاکسیوی شرقی و هلی پورت فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه
کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مشاور شرکت مهندسان مشاور ایمن راه
نوع قرارداد ساخت و تامین٬ نصب و راه اندازی به صورت PC
وضعیت در حال اجرا  -  %2.5
 شرح فعالیت ساخت و تامین تجهیزات روشنایی باند و هلی پورت، کابل های فشار ضعیف/فشار متوسط و کنترل، برج های روشنایی، سیستم ارت، تابلوهای فشار ضعیف و CCR


اجرا،  نصب، تست و راه اندازی تمامی تجهیزات قراردادی

 سیستم روشنایی تاکسیوی شرقی و هلی پورت فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه هم اکنون توسط شرکت همگام انرژی صبا در حال انجام می باشد.
-

  • 1||||29||||gallery page
  • 2||||30||||gallery page
  • 3||||31||||gallery page
  • 4||||32||||gallery page
  • 5||||33||||gallery page