زمینه های فعالیت

HE Saba

طراحی، تامین، نصب و اجرا (EPC)

طراحی٬ تامین٬ نصب و اجرا.

HE Saba

ساخت و تولید

ساخت و تولید.

HE Saba

فرودگاهی

سیستم های فرودگاهی.

HE Saba

بازرگانی و تامین تجهیزات

بازرگانی و تامین تجهیزات.

پروژه های اخیر

مشتریان ما

  • PSEEZ||||55||||Customers_Logo
  • MAPNA||||56||||Customers_Logo
  • TABIRAN||||57||||Customers_Logo
  • NIPEC||||58||||Customers_Logo
  • ABFA||||59||||Customers_Logo
  • MAHAB_GHODSS||||60||||Customers_Logo
  • jAHAD_KORDESTAN||||61||||Customers_Logo
  • IRISA||||62||||Customers_Logo
  • KAVEH_GROUP||||63||||Customers_Logo