واحد ساخت تابلوهای برق

-    تابلوهای فیکس و کشویی MV تا سطح ولتاژ 36KV

-    تابلوهای فیکس و کشویی LV تا آمپراژ 6300A و سطح اتصال کوتاه 100KA

    با کاربری های Power Center, Distribution,

    MCC, Soft Starter & Drive, Capacitor Bank  

-    تابلوهای Swing مورد استفاده در پستها از جمله  Protection Panel

     Measuring Panel, Control Panel , Marshaling

-    تابلوها و سیستم های اتوماسیون از جمله BMS, PMS, PDCS, SCADA

-   تابلوهای   IP54 ، IP55 ، IP65 بصورت ایستاده و دیواری بهمراه

    تایپ تست های معتبر