معرفی

شرکت همگام انرژی صبا با نام اختصاری HESCO از سال 1394 با تکیه بر دانش مجربترین مدیران پروژه های اجرایی صنعت برق کشور فعالیت خود را در زمینه های تولید تجهیزات برقی و اجرای فعالیتهای پیمانکاری آغاز نموده است .

در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و کارآمد و کارخانه ای به مساحت 5000 مترمربع و توان مالی،تجهیزاتی و اجرایی خود بعنوان یکی از شرکتهای مطرح در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی،

نیروگاهی ، فرودگاهی ، فولاد و مس، عمرانی و دیگر صنایع مهم کشور شناخته می شود.

شرکت همگام انرژی صبا با نام اختصاری HESCO از سال 1394 با تکیه بر دانش مجربترین مدیران پروژه های اجرایی صنعت برق کشور فعالیت خود را در زمینه های تولید تجهیزات برقی و اجرای فعالیتهای پیمانکاری آغاز نموده است .

در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و کارآمد و کارخانه ای در به مساحت 5000 مترمربع و توان مالی،تجهیزاتی و اجرایی خود بعنوان یکی از شرکتهای مطرح در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی ،

فرودگاهی ، فولاد و مس، عمرانی و دیگر صنایع مهم کشور شناخته می شود.