واحد بيمه های صنعتی

نمایندگی بیمه پارسیان کد 504652- کامران محمدی  با پشتوانه وسوابق طولانی مدت مدیران صنعتی خود تاسیس گردید. سوابق مدیر عامل شرکت همگام انرژی صبا(HESCO) وسایر کادر مدیریت این شرکت در بخش صنعت از جمله انجام انواع پروژه هایEPC ، توليد تابلوهاي برق در کارخانه هاي شرکت همگام انرژی صبا(HESCO) ، واردات وصادرات وغیره موجب اشراف کامل وکاربردي در خصوص ارائه مشاوره و صدور انواع رشته های بیمه ای مختلف در صنعت از جمله بیمه های مهندسی تمام خطر نصب پیمانکاران ، بیمه های مسولیت مدنی ، بیمه های آتش سوزی صنعتی وغیر صنعتی ،بیمه های باربری وحمل ونقل، حوادث ،درمان وغیره گردیده است .

بیمه  پارسیان بعنوان بزرگترین بیمه  خصوصی کشور در طی پنج سال متوالی با قدرت توانگری100موفق به کسب رتبه1در میان شرکتهای بيمه اي نایل گردیده است.